سرویس 10 پارچه مایارنگ

1,589,000 تومان
قابلمه 28 دایکاست درب شیشه ای              1عدد
قابلمه 24 دایکاست درب شیشه ای              1عدد
قابلمه 20 دایکاست درب شیشه ای              1عدد
تابه 30 دایکاست دو دسته درب شیشه ای    1عدد
دستکش                                                    2عدد